Jäätelömyyntipaikka kauppatorille tai satamaan

08.10.2018

JÄÄTELÖNMYYNTIPAIKAT VUOSIKSI 2019–2023
Kuopion kaupunki ja Kuopion Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry vuokraa seuraavat yleisillä alueilla olevat myyntipaikat vuosiksi 2019-2023 ja pyytää tarjousta seuraavista kohteista:
 
Kuopion kaupungin paikat
1.    Väinölänniemi (urheilukentän pääportti)
2.    Kuopionlahti (Vuorikatu)
3.    Korkeasaari (Saaristokatu)
4.    Hapelähteenpuisto
5.    Valkeisenlampi
 
Kuopion Kaupunkikeskustan kehittämisyhdisys ry:n paikat
6.    Tori 1 (Tulliportinkadun ja Haapaniemenkadun kulma)
7.    Tori 2 (Tulliportinkadun ja Puijonkadun kulma)
8.    Tori 3 (Anttila, tekniikkapiste)
9.    Tori 4 (Sokos, tekniikkapiste)
10. Satamatori

Kauppatorin jäätelönmyyntipaikkojen sijainti ( 4 kpl)
Satamatorin jäätelönmyyntipaikan sijainti (1 kpl)
Hyvä tietää:

·        Kaupunki puhdistaa vuokra-alueet lumesta ja hiekoitushiekasta viimeistään 30.4. Mikäli kioski tuodaan alueelle ennen kuin kaupunki on puhdistanut alueen, vastaa vuokralainen puhdistamisesta kustannuksellaan.
 
·        Jäätelökioskit tulee poistaa alueelta talvikaudeksi
 
·        Paikkojen vuokriin ei kuulu vesi, sähkö eikä sähköliittymän hankinta.
 
·        Toimenpidelupa kioskia varten tulee hakea rakennusvalvonnasta ennen jäätelökioskin siirtämistä vuokra-alueelle. Myyntivaunujen tulee olla kaupungin hyväksymiä, ulkoasultaan siistejä.
 
·        Kaupungilla tai yhdistyksellä on oikeus erillisten yleisötapahtumien aikaan rajoittaa myyntiä vuokra-alueella. Kaupunki tai yhdistys ei ole velvollinen osoittamaan korvaavaa myyntipaikkaa eikä maksamaan korvausta menetetystä myyntipaikasta ja -ajasta eikä myyntivaunujen yms. tarvittavasta siirtämisestä.

Tiedossa olevat tapahtumat, jotka saattavat rajoittaa myyntiä: 
o   Väinölänniemi: RockCock
o   Satamatori: Viinijuhlat, Kalaryssäys, Sunsets Kuopio, Suuret Oluet - Pienet Panimot, Suomen Tivoli
Viinijuhlien aikana (sis. rakentamisen ja purkamisen) korvaava paikka on ravintola Wanhan Sataman ja ravintola Albatrossin välisellä alueella. Siirrot ja sähkötyöt vuokralaisen kustannuksella.
 
 
·        Tapahtumanjärjestäjällä ei ole oikeus siirrättää jäätelönmyyntikioskia tuodakseen alueelle toisen toimijan jäätelönmyyntikioskin. Tämä ei koske isoja massatapahtumia (esim. Kalaryssäys, Viinijuhlat ja muut aidatut tapahtumat).
 
·        Kaupunki tai yhdistys voi vuokrata jäätelökioskin ympäristöalueen toiselle toimijalle erilaisten tapahtumien järjestämiseksi niin, että kioskille kulku voi estyä tai vaikeutua.
 
·        Mikäli kaupunki tai yhdistys joutuu kadun, puiston tai muun rakentamisen vuoksi ottamaan vuokra-alueen haltuun tai kulku kioskille estyy tai hankaloituu ei kaupunki tai yhdistys ole missään suhteessa korvausvelvollinen vuokralaiselle.
 
·        Valintaperusteena on korkein tarjottu hinta.
 
·        Tarjoushinta ( x € / vuosi ) on ilmoitettava arvonlisäverottomana. Kirjallisen tarjouksen mukana on toimitettava työeläkekassan ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja viranomaisen ilmoitus verovelvollisuuden hoitamisesta. Ilmoitukset eivät saa olla kuukautta vanhempia, muutoin tarjoukset hylätään.
 
·        Mikäli tulee kaksi tai useampia saman suuruisia tarjouksia, ratkaisee arpa vuokrapaikan saajan.
 
·        Tarjouksen voi tehdä useammasta paikasta. Tarjouksessa tulee ilmetä, kuinka monta myyntipaikkaa on mahdollista ottaa, vaikka olisikin tarjonnut useammasta paikasta parhaimman tarjouksen.
 
·        Tarjoukset käsitellään niin, että ensin ratkaistaan se myyntipaikka mistä on tarjottu suurin summa. Seuraavaksi käsitellään jäljellejääneistä se, josta on tarjottu suurin summa, jne.
 
·        Esimerkki. Jäätelökioskiyrittäjä on jättänyt tarjouksen neljästä myyntipaikasta ja ilmoittanut voivansa ottaa kaksi myyntipaikkaa. Hänen tarjoamansa summat voittavat kaksi ensimmäistä käsiteltyä myyntipaikkaa. Tällöin hänen jäljellä olevat tarjoukset eivät enää ole voimassa, koska hän oli ilmoittanut ottavansa vain kaksi myyntipaikkaa.
 
·        Maanvuokrasopimusta ei saa siirtää eikä alivuokrata.

·        Jäätelökioskeista saa myydä myös kahvia ja muita virvokkeita (pienimuotoista kahvilapalvelua). Vuokra-alueelle kaupunki ei myönnä maanomistajan lupaa anniskeluun.
 
·        Torilla ja satamatorilla tapahtumanjärjestäjällä on oikeus tapahtuman ajaksi myydä toripaikkoja muille jäätelönmyyjille.
 
·        Karttaan merkityllä alueella kaupunki ja yhdistys sitoutuvat siihen, ettei uusia jäätelömyyntipaikkoja tai vastaavia vuokrata kaupungin omistamille alueille sopimuskautena. Tästä poikkeuksena on Snellmaninpuiston jäätelönmyyntipaikka, mikä kilpailutetaan myöhemmin yhdessä Lippumäen jäätelönmyyntipaikan kanssa / katso aluekartta alla.
 
·        Kauppatorilla irtojäätelönmyynti on kielletty muualla kuin kilpailutetuilla jäätelönmyyntipaikoilla. Poikkeuksena kuitenkin päätuotteeseen kuuluvana osana (vohvelit, letut, piirakat kanssa) jäätelön myynti sallitaan.
 
Tarjoukset jäätelönmyyntipaikoista on toimitettava 31.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella:
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, PL 1097, 70111 Kuopio (käyntiosoite Suokatu 42).
Kuoreen merkintä ”jäätelönmyyntipaikat”.

Kaupunki ja yhdistys pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset eikä tarjouksen tekijällä ole oikeutta laskuttaa tehdystä tarjouksesta.
Kysymykset myyntipaikoista osoitteeseen maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi.
Vastaukset kootaan erilliseen tiedostoon näille samoille sivuille. Arkisto

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori