Kuopion Keskus ry. | Elinvoimalaskenta 2018
Kuopion Keskus ry. | Elinvoimalaskenta 2018

Kuopion Keskus ry. | Elinvoimalaskenta 2018

KUOPION KESKUSTAN TILANNE ON VAKAA - TYHJÄÄ LIIKETILAA VÄHITEN VERRATTUNA MUIHIN 70.000-140.000 ASUKKAAN KAUPUNKEIHIN
 
Kuopion keskusta oli mukana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) elinvoimamittauksessa tänä vuonna toista kertaa. Viime vuoden mittaus tehtiin kesäkuussa, joten muutosta voidaan seurata 10kk vertailuajanjaksolta. Tuoreet tulokset osoittavat, että Kuopion keskustan elinvoimaluku on pysynyt vakaana viime vuoteen verrattua. Suurin muutos on arkiyritysten (kauneushoitolat, kampaamot, toimistot) voimakas kasvu (+36 kpl) sekä muutaman ravintolan lisäys (+3 kpl).  Vastaavasti lauantailiikkeiden määrä on hieman laskenut viime vuodesta (-9 kpl).
 
Kaiken kaikkiaan Kuopion keskustassa on 295 lauantailiikettä, joista 90 on ravintoloita ja kahviloita. Arkiyrityksiä (kampaamot, kauneushoitolat ja muut sopimuksen mukaan avoinna olevat liikkeet sekä toimistot) keskustassa on 296 kpl, tyhjiä 45kpl ja remontissa tai kausiluonteisia liiketiloja on 21kpl. Kuopion keskustassa on liike- ja toimistotiloja on yhteensä 657 kpl, joka on lähes saman verran kuin Porissa ja Lappeenrannassa. Eniten liiketilaa on Lahden ja Jyväskylän keskustassa.Kuva: Vertailussa 70.000-140.000 kaupunkikeskustat v.2018
 
Tyhjät liiketilat ovat vähentyneet Kuopion keskustassa viime vuodesta. Kuten vuoden 2017 mittauksessa, myös tänä vuonna Kuopion keskustassa on vähiten tyhjää liiketilaa verrattuna muihin 70.000-140.000 asukkaan kaupunkeihin. Tyhjiä liiketiloja oli Kuopion keskustassa vuonna 2017 8,6% kaikista liiketiloista – tänä vuonna osuus on 6,85%. Eniten tyhjää liiketilaa vertailujoukon kaupungeista on Kouvolassa (13,9%), Lappeenrannassa (13,6%) ja Jyväskylässä (13,5%).
 
ELINVOIMAKARTTA NÄYTTÄÄ KAUPAN SIJOITTUMISEN JA KUUMAT KORTTELIT
Elinvoimalaskennan avulla rajataan ns. Elävä Keskusta -alue, jolta liiketilaluvut lasketaan ja analysoidaan. Elävä keskusta rajautuu ns. kuumien kortteleiden perusteella –  kuuma kortteli on sellainen, jossa lauantaisin avoinna olevien yritysten osuus on vähintään 50 % liiketiloista.

 
Kuva: Kuopion keskustan kuumat korttelit ympäröivät toria, joka on lauantaikaupan vahva keskipiste ( ALLin City App 29.5.2018)
 
 
ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUSTAT RY SEURAA ELINVOIMAN KEHITTYMISTÄ NYT JO 32 KAUPUNGISSA
Elävät Kaupunkikeskustat ry on seurannut suomalaisten kaupunkikeskustojen elinvoiman kehittymistä tarkasti viisi vuotta.  ALLin elinvoimamittauksella seurataan yhtenäisellä periaatteella rajatuissa keskustoissa liiketilojen käyttöä. Tilanne tarkistetaan vuosittain jalkautumalla ja päivittämällä muutokset tarkasti sähköiseen karttapohjaan.

Mukana vuoden 2018 mittauksessa olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli, Porvoo, Kokkola, Hyvinkää, Rauma, Tuusula, Tornio-Haaparanta, Savonlinna, Riihimäki, Imatra, Raahe, Kemi, Heinola, Pietarsaari, Loimaa, Kalajoki ja Mänttä-Vilppula

Korkea elinvoimaluku on yleensä keskustoissa, jotka saavat paljon asiakkaita ympäristökunnista, eikä kilpailevia kaupunkikeskustoja tai kauppapaikkoja ole lähietäisyydellä. Elinvoimamenetelmä näyttää suosivan pienten kaupunkien keskustoja, joissa kaikki liike-elämätoimijat ovat sijoittuneet keskustaan (kts. Pietarsaari). Jo muutaman tyhjän liiketilan täyttyminen etenkin pienessä keskustassa nostaa selvästi elinvoimalukua. Yksikin muutos liiketilojen käytössä näkyy siten aina elinvoimaluvussa. Elinvoimalaskentamenetelmä on tarkka keskustan kehittymismittari.

Mitä enemmän lauantaiyrityksiä ja mitä vähemmän tyhjiä liiketiloja, sitä elinvoimaisempi keskusta on. Tulos suhteutetaan kaupungin asukaslukuun. Näin syntyy kyseiselle keskustalle oma elinvoimaluku (Vitaly Index), jonka avulla seurataan omaa kehittymistä vuosittain. 
 
YLEISIÄ HUOMIOITA EKK:N  2018 ELINVOIMALASKENNASTA
Lauantaiyritykset näyttävät keskittyvän yhä enemmän aivan ydinkeskustoihin ja vähemmän keskustan reunoille. Ravintoloiden ja kahviloiden määrä on keskustoissa ollut usean vuoden kasvussa. Kahvilakulttuuri näyttää Suomessa vahvistuvan.
  • Kasvukeskusten keskustat näyttävät nyt voimistuvan. Kasvu kanavoituu keskustoihin, mikä on erinomaista kaupungistuvassa maailmassa.
  • Uuden kauppakeskuksen sijoittaminen keskustan ytimeen vahvistaa keskustan elinvoimaa (kts. Tampere). Uuden kauppakeskuksen sijoittaminen keskustan ulkopuolelle heikentää keskustan elinvoimaa.
  • Ytimen tiivistyminen voi vapauttaa liiketilaa keskustan reuna-alueilta. Sinne voi syntyä matalamman vuokratason tiloja esim. arkiyrityksille kuten suunnittelu- ja mainostoimistoille ja erilaisille luovan talouden toimijoille.
  • Pop up -liiketilat ovat uusi trendi – niissä yritys voi testata omaa liikeideaansa. Myös luovan talouden toimijat, jotka ovat usein mikroyrityksiä, haluavat mieluiten sijoittua aina eläviin keskustoihin. Joissakin tapauksissa voidaan tutkia tyhjän liiketilan muuttamista asunnoiksi tai jopa uudisrakennusta.
  • Shop-in-Shop -konseptit ovat kasvussa: Suuria liiketiloja pilkotaan pienempiin osiin, joka näkyy liiketilojen kokonaismäärän kasvuna. 
TYHJÄT LIIKEHUONEISTOT HAASTEENA USEASSA KAUPUNKIKESKUSTASSA
Tyhjien liikehuoneistojen määrä ja muutokset kuvaavat osaltaan keskustan elinvoimaa. Tavoitteena on, että tyhjien liiketilojen kokonaismäärästä olisi keskustassa aina alle 10 %.  Tyhjien liikehuoneistojen osuus keskustojen kaikista liiketiloista Suomessa on nyt keskimäärin 10.1 %.

Tyhjien liikehuoneistojen voittaja on Mikkeli (3,9 %), toinen on Helsinki (5,2 %) ja kolmas on Vantaa (5,3 %), neljäs on Pietarsaari (5,4 %) ja viides on Porvoo (5,8 %).

Valtakunnallisen keskiarvon alle tyhjissä liiketiloissa vuonna 2018: Rovaniemi (5.9 %), Tampere (6,6 %), Rauma (6.7 %), Kalajoki (6.8%), Kuopio (6,9 %), Seinäjoki (7,6 %), Vaasa (7,6 %), Espoo (8,6 %), Oulu (8,8 %), Mänttä-Vilppula (9,3%), Kokkola (9,3 %) ja Turku (9,5 %).

***
Lisätietoja

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.
Tilla Martikainen
p. 050 360 8973

ALLin elinvoimalaskenta
Martti Wilhelms
p. 050 538 4334

Elävät kaupunkikeskustat ry.
Pokko Lemminkäinen
puh. 040 555 3462

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 04.06.2018

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori