Kesäterassihaku on kännistynyt!

31.03.2021

HAETTAVANA RAVINTOLAMYYNTIPAIKKA KESÄTERASSILLE
Kuopion kauppatori, satamatori ja aallonmurtajaKesäterassitoiminta
Kuopion uusille kesäterasseille haetaan ruokaravintolatoimijoita kesälle 2021.
Ravintolatoiminnassa tulee korostua laadukkaat, mielellään paikalliset tuotteet ja raaka-aineet sekä toiminnassa alueen eri asiakasryhmien huomioiminen. Myyntipaikalle on mahdollista saada anniskeluoikeus, mutta päätoiminnan tulee muodostua laadukkaasta ruokamyynnistä. Kesäterassi on avoinna 1.5-31.8. välisen ajan tai sopimuksen mukaan, yhdessä sovittujen aukioloaikojen mukaisesti.  Kesäterassille valittavilta toimijoilta edellytetään yhteistyötä terassin muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen asiakasalueen rakentamiseksi. 

Kesäterassitoimintaa on mahdollista toteuttaa kauppatorilla, satamatorilla ja aallonmurtajalla.


Myyntikalusto
Kesäterassi voi olla on sijainnista riippuen noin 500-750 m2 kokoinen, yhtä suuriin lohkoihin jaettu asiakasalue. Alueella voi toimia 3-4 ravintolaa riippuen myyntikaluston ja asiakasalueen koosta. Myyntikaluston ja asiakasalueen tulee olla ulkoasultaan siisti ja tarkoitukseen sopiva, eikä ravintolatoiminnasta ei saa aiheutua haittaa alueen asiakkaille tai muille käyttäjäryhmille.

Vuokra
Myyntipaikan vuokra muodostuu käytetyn alueen koon sekä voimassa olevan torisäännön hinnaston mukaisesti. Esim. 5m x 5m myyntikaluston ja 100m2 asiakasalueen vuokra on yhteensä 1.384 €/kk (sis. alv). Sähkö laskutetaan erikseen. Vuokralainen vastaa mahdolliseen anniskelulupaan tai muihin viranomaislupiin liittyvien velvoitteiden hoitamisesta omalla kustannuksellaan.
 
 
Hakemukset 
Kauppatorin kesäterassihaku on nyt päättynyt.
Satamatorin ja aallonmurtajan osalta haku on toistaiseksi avoinna ja paikkoja on mahdollisuus täyttää sopivan toimijan löytyessä.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen jari.piipponen@kuopionkeskus.fi
 
Hakemuksessa tulee kuvailla kesäravintolan toiminta-ajatusta sekä tuotetarjontaa. Hakemuksessa tulee myös olla mukana havainnekuva ja mitat käytettävästä myyntikalustosta sekä toivotusta asiakasalueen koosta. Merkitse hakemukseen mistä alueesta olet ensisijaisesti kiinnostunut (satamatori, aallonmurtaja).

Kirjallisen hakemuksen mukana on toimitettava rekisteröinti-ilmoitus merkinnästä arvonlisäverovelvolliseksi, ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä verovelkatodistus. Ilmoitukset eivät saa olla kuukautta vanhempia.
 
Valinnat
Vuokralaisvalinnassa painottuu etenkin laadukas ja alueen muuta valikoimaa täydentävä tuotetarjonta sekä aiempi kokemus ravintolatoiminnasta ja mahdollisuus palvella monipuolisesti eri asiakasryhmiä. Aluetta elävöittävä ohjelma tai muut yhteistoimintaideat katsotaan hakijan/hakijoiden eduksi. Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut hakemukset.


Huomioitavaa
Vuokranantajalla on oikeus erillisten yleisötapahtumien aikaan rajata myyntialuetta tai vuokrata myyntipisteen ympäristöalue toiselle toimijalle erilaisten tapahtumien järjestämiseksi niin, että kulku myyntipisteelle voi hetkellisesti vaikeutua. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta myyntipaikkojen tarvittavasta siirtämisestä. Sopimus on määräaikainen, eikä sitä ei voi siirtää tai alivuokrata toiselle taholle.
 
Lisätietoa
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.
Jari-Pekka Piipponen, jari.piipponen@kuopionkeskus.fi
 p. 044 373 4887
 Arkisto

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori