Tietosuojaseloste: Ilmoittautumiset
Tietosuojaseloste: Ilmoittautumiset

Tietosuojaseloste: Ilmoittautumiset

TIETOSUOJASELOSTE                                                                                               
Laatimispäivämäärä: 22.5.2018

Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry. |  Kuopion Keskus ry.
Osoite: Puijonkatu 19, 70100 Kuopio
Muut yhteystiedot: puh. 044 377 4887, toimisto@kuopionkeskus.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Kuopion Keskus ry:n tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Rekisterin nimi Ilmoittautumiset -rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään Kuopion Keskus ry.n järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvilta. Henkilötietoja käytetään tilaisuuden järjestämiseen, tilaisuudesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä viestimiseen, materiaalin toimittamiseen sekä mahdollisten palautteiden keräämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää korkeintaan seuraavat tiedot tilaisuuteen ilmoittautuneista:
•   Etunimi
•   Sukunimi
•   Sähköpostiosoite
•   Puhelinnumero
•   Työnimike tai muu nimike
•   Organisaatio/taustayhteisö
•   Erityisruokavalio

Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautumiset-rekisteri koostetaan tilaisuuteen ilmoittautuneiden etu- ja sukunimistä, sähköpostiosoitteista, puhelinnumeroista, työ- tai muista nimikkeistä, organisaatioiden/taustayhteisöjen nimistä sekä ilmoittautuneiden erityisruokavalioista.

Tiedon säilytysaika
Ilmoittauduttaessa tietosisältö tallentuu Surveypal-järjestelmään tai sähköpostikansioon. Tietosisältö poistetaan Surveypalin-järjestelmästä/sähköpostikansiosta kuukauden sisällä tilaisuuden päättymisestä. Tiedoista koottava osanottajalista tallennetaan tilaisuuden järjestävän työntekijän salasanalla ja palomuurilla suojatulle tietokoneelle, josta se hävitetään kuukauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Mikäli tilaisuus sisältää tarjoiluja, niin rekisterinpitäjä luovuttaa erityisruokavaliotiedon, mutta ei muuta tietosisältöä, tarjoilujen järjestäjälle. Tietosisältöä ei käytetä markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ilmoittautuneet-rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristerin tietojen (pl. erityisruokavalio) perusteella koostetaan tilaisuuden osanottajalista. Rekisteröidyn tiedot lisätään osanottajalistaan ainoastaan rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti tilaisuuden päätyttyä.

Henkilötietorekisteri säilytetään korkeintaan kuukauden ajan sähköpostikansiossa tai kyselyjärjestelmän ylläpitäjän Surveypal Oy:n palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne Kuopion Keskus ry:n työntekijät, joilla on edellä mainitun järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin:  EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista: EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot : EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Tietoja käsittelevät tahot: Kuopion Keskus ry:n työntekijä
 

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 04.06.2018

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori