Tietosuojaseloste: Kuopion keskustan uutiskirje jäsenille ja keskustan yrityksille
Tietosuojaseloste: Kuopion keskustan uutiskirje jäsenille ja keskustan yrityksille

Tietosuojaseloste: Kuopion keskustan uutiskirje jäsenille ja keskustan yrityksille

TIETOSUOJASELOSTE                                                                                               
Laatimispäivämäärä: 25.5.2018

Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry. |  Kuopion Keskus ry.
Osoite: Puijonkatu 19, 70100 Kuopio
Muut yhteystiedot: puh. 044 377 4887, toimisto@kuopionkeskus.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Kuopion Keskus ry:n tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Rekisterin nimi Kuopion keskustan uutiskirjeen tilaajat -rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tiedottaminen Kuopion Keskus ry:n toiminnasta ja tehtävistä sekä Kuopion kaupunkikeskustan yhteistyön edistämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä asioista yhdistyksen jäsenille ja erilaisille sidosryhmille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot uutiskirjeen tilaajista:
•   Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Kuopion keskusta -uutiskirjeen tilaajat -rekisteri koostetaan Kuopion Keskus ry:n uutiskirjeen tilanneiden, yhdistyksen jäsenten, sekä keskustan alueella toimintaan liittyvien tahojen sähköpostiosoitteista.

Tiedon säilytysaika
Uutiskirjeen tilaushetkellä Surveypal-palveluun tallentuva sähköpostiosoite poistetaan palvelusta kuukauden sisällä uutiskirjeen tilaushetkestä ja siirretään MailChimp-palveluun.
Tieto poistuu MaiChimp-palvelusta, kun uutiskirjeen tilaaja peruuttaa tilauksen uutiskirjeen alalaidasta olevasta Peruuta tilaus -linkistä. Mikäli uutiskirjeen tilaaja ei voi peruuttaa tilaustaan uutiskirjeessä olevan linkin kautta, niin tilauksen voi peruuttaa myös lähettämällä peruutusviestin sähköpostilla osoitteeseen toimisto@kuopionkeskus.fi. Tällöin rekisterinpitäjä poistaa tilaajan tiedot Kuopion keskustan uutiskirjeen tilaajat -rekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kuopion keskustan uutiskirjeen tilaajat -rekisteri on sijoitettu MailChimp-palvelun palvelimelle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa. Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot (sähköpostiosoitteet) säilytetään ensin korkeintaan kuukauden ajan kyselyjärjestelmän ylläpitäjän Surveypal Oy:n palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, jonka jälkeen henkilötieto (sähköpostiosoite) siirretään uutiskirjeen jakelujärjestelmän ylläpitäjän, MailChimp, järjestelmään. MailChimpillä on voimassa oleva EU/Swiss Privacy Shield -sopimus. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne Kuopion Keskus ry:n työntekijät, joilla on edellä mainittujen järjestelmien käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin:  EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista: EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot : EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Tietoja käsittelevät tahot: Kuopion Keskus ry:n työntekijä
 

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 04.06.2018

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori